ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Pirmā jautājumu sadaļa

Atpakaļ
Rūpīgi izlasi jautājumu un atbildi ar “jā” vai “nē”.
  • 14 jautājumi
  • Aptuvenais izpildes laiks: 3 minūtes

Man patīk pētniecisks darbs

Man piemīt pacietība un neatlaidība ilgstoši strādāt pie vienas problēmas risinājuma

Man patīk sistematizēt informāciju noteiktā kārtībā

Man piemīt precizitāte, akurātums un loģiskums, strādājot ar datiem vai citu informāciju

Man patīk palīdzēt cilvēkiem

Man patīk veicināt cilvēku izaugsmi un attīstību

Man patīk, ja man lūdz izdomāt radošu risinājumu

Man padodas un patīk kāds no mākslas veidiem - zīmēšana, veidošana, rasēšana u.c

Man patīk vadīt procesus un cilvēkus

Es viegli spēju pārliecināt cilvēkus par savām idejām

Mani interesē izprast cilvēku rīcības likumsakarības dažādos laika posmos un kultūrās

Man patīk izzināt un analizēt dažādus viedokļus par procesiem sabiedrībā

Man ir interesanti apgūt svešvalodas

Es gribētu strādāt par tulku

Atpakaļ
Tālāk
Vēlies saņemt vairāk informācijas?
Piesakies konsultācijai aizpildot kontaktformu vai rakstot uz e-pastu karjera@lu.lv